Alkmaarse Raad van Kerken
Geplaatst op 22-10-2018 om 11:57
De verschillende kerkgenootschappen in Alkmaar ondernemen allerlei activiteiten om de mensen met elkaar te verbinden en te steunen. Daarbij kunt u denken aan:
* de Paaspakkettenactie, waarmee we mensen en gezinnen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken,
* de week van de Oecumene na Pinksteren waarin bijzondere bijeenkomsten en ontmoetingen worden georganiseerd en
* Alkmaar Freedom House waar vluchtelingen en nieuwe Nederlanders informeel de taal kunnen oefenen.

Nu kijken we vooruit naar de Volkskerstzang die op woensdagavond 19 december a.s. plaatsvindt in de huiskamer van Alkmaar (de Grote Kerk). Elk jaar zingt daar ook een samengesteld projectkoor diverse, meestal Engelse kerstliederen en carols.

Er is in het koor nog plaats voor enthousiaste vrijwilligers. Je hebt er niet meer voor nodig dan enige koorervaring in een vierstemmig koor.

Wie zin heeft is van harte welkom om mee te komen doen! Er zijn 6 repetities op dinsdagavond, te beginnen op 13 november aan de Picassolaan in Alkmaar.

Aanmelden bij theagroot@quicknet.nl

Meer informatie over alle activiteiten kunt u vinden op de website:
alkmaarseraadvankerken.nl